Adatvédelmi Tájékoztató


A Bizalomindex.hu elkötelezett a személyes adatok védelme iránt és ezért minden erre vonatkozó törvényt betart továbbá kiemelt figyelmet fordít a törvényben előírtakon felül minden Felhasználó személyes adatainak maximális védelme érdekében.

A Bizalomindex.hu (továbbiakban: Adatkezelő) online értékelések tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a értékelések managelése céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldalon kezelt személyes adatait.


Az adatkezelő címe, és elérhetősége

Bizalomindex.hu
Az adatkezelő elérhetősége: kapcsolat@bizalomindex.hu


Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.


Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.


Az érintettek köre

Regisztrált felhasználók.


A kezelt adatok köre

A regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok közül az e-mail cím, jelszó és felhasználó név kerül rögzítésre.


Az adatgyűjtés célja

A Weboldalra kizárólag regisztrált felhasználó értékelhet. Az adatgyűjtés célja a regisztrál felhasználó számára való értékelés létrehozására való lehetőség nyújtása.


A bizalomindex.hu által gyűjtött személyes információk

 • Email cím

 • IP cím

 • böngésző típus

 • Sütik (Cookies)

  A cookie (süti) fájl, amely a weboldal kisebb mennyiségű adatát tartalmazza. A cookie fájlok a weboldalak látogatása során elmentődnek a felhasználó számítógépére. A cookie fájlokat a webszerverek a felhasználó azonosítására is felhasználják. A cookie fájlok használata nem veszélyes a felhasználó számítógépére nézve, és általában egy idő után törlődnek a gépről.


  Google Analytics, és Google Adsense

  A weboldal a Google Analytics terméket használja a látogatottsági tendenciák mérésére, de ez nem rögzít semmilyen személyes (azonosító) adatot a felhasználóról. Amennyiben a felhasználó regisztrál, értékelést küld egy céghez (domainhez) a felhasználó IP címe, a böngésző típusa, valamint az idő rögzítésre kerül a weboldal biztonsága érdekében.


  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

  Bizalomindex.hu csapata


  Az adatkezelés időtartama

  az elektronikusan tárolt adatok a fiók törlése esetén törlődnek. (A törlés nem vonatkozik a felhasználó által létrehozott értékelésekre / felhasználó által létrehozott tartalmakra.)


  A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

 • személyes adatainak helyesbítését,

 • személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 • A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a weboldalra belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

  A felhasználó személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti.

  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

  Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

  A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

  Az oldal megtekintéséhez a JavaScriptet be kell kapcsolni.