Általános Felhasználási Feltételek

Kérjük, amennyiben értékelni kíván a bizalomindex.hu oldalon, figyelmesen olvassa el az Általános Felhasználói Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, látogassa oldalunkat, amennyiben minden pontjával egyetért! Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A bizalomindex.hu (továbbiakban "Weboldal”) célja, hogy a kulturált, igényes, udvarias és szubjektív cég értékelésre adjon lehetőséget azon Felhasználók részére akik ezt megfelelő önuralommal, építő jelleggel tényleges élmény alapján teszik. Felhasználónak minősül a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a "Weboldal" bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen feltételeket.

A bizalomindex.hu küldetése hogy segítse az értékelt cégeket szolgáltatásaik és termékeik fejlesztésében és ezáltal tudják növelni bevételeiket. Mottónk: "Nem az a probléma, amiről nem tudunk hanem az, amit nem kezelünk."

Weboldal szolgáltatása közvetítő szolgáltatásnak minősül. A "Weboldal” tartalma az ingyenes tárhely-szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználók felhasználói tartalmából (étékeléséből) áll. A Weboldalon megjelenő anyagok/értékelések nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az Üzemeltető véleményét semmilyen esetben nem tükrözik. A tartalmakra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A Weboldal alapesetben nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért ezekért felelőséget nem vállal.

Amennyiben jogsértő tartalmat észlel, kérjük jelezze a Weboldal e-mail címére, a jelzett tartalmat átvizsgáljuk, és amennyiben a jogsértés történt, haladéktalanul intézkedünk az információ eltávolításáról.


1. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal egyes részei nyilvánosak, azokat bárki olvashatja és Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal szolgáltatásait saját felelősségére veszi igénybe. Weboldal a Felhasználói tartalmak archiválását nem vállalja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, gondoskodnia kell a megfelelő mentésről és tárolásról!

1.2. Egy Felhasználó csak egy profilt regisztrálhat a honlapon. A profil személyes és nem továbbíthatja másoknak.


2. A Felhasználók szabadon saját vagy az általuk választott fantázianeveken (nickneveken) írnak, róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg a Weboldalon, amit saját magukról önkéntesen adtak meg. A választott nicknév nem lehet másokra nézve sértő, jogsértő, reklámtartalmú vagy trágár. Ezekben az esetekben a fiók előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Amennyiben egy regisztrált felhasználó valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Felhasználó önként dönthet róla, hogy a választott név publikus vagy rejtett legyen.

2.1. A felhasználó által generált értékelések felhasználására a "Felhasználási Feltételek” elfogadásával megadja a "Weboldal” részére a világon, nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes jogot és licencet az értékelések, anyagok, információk, értesítések, vélemények, cikkek vagy egyéb típusú kommunikációk megjelenítéséhez, reprodukálásához, módosításához és azok kereskedelmi hasznosításához ( a továbbiakban "Felhasználó által létrehozott tartalom” amelyet a Weboldalon regisztrált felhasználóként hozz létre. A "Weboldal” Szabadon használhatja és továbbíthatja a "Felhasználó által létrehozott tartalmat” valamint közzé teheti azt harmadik félel.

2.2. A felhasználó nem készíthet értékelést ("Felhasználó által létrehozott tartalmat”) amelyben tulajdonos vagy munkavállaló.

Weboldalunkra 16. életévét be nem töltött személy nem regisztrálhat. A regisztráció során felhasználó nyilatkozik és szavatol, hogy 16. életévét betöltötte.


3. Korlátozások

(a) Szigorúan tilos trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni.

(b) Szigorúan tilos személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra vagy az adott cégre nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások/cégek becsületére, jó hírnevére sérelmes tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a cégekre vonatkozóan. Tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely gyűlöletkeltésre bármilyen formában alkalmas.

(c) Szigorúan tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát, jó hírnévhez való jogát, becsületét vagy méltóságát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani.

(d) Szigorúan tilos személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés-, privát üzenet, vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról/Cégekről bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.

(e) Szigorúan tilos obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni.

(f) Szigorúan tilos olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, tudatmódosító anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok).

(g) Szigorúan tilos olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Weboldal jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti.

(h) Szigorúan tilos a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának tiltása után új regisztrációt létesíteni.

(i) Szigorúan tilos szándékosan hátráltatni a szolgáltatást, bármilyen módon megzavarni a Weboldal működését (pl. flood, spam, offtopic, provokáció, script hozzászólások).

(j) Szigorúan tilos szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben.

(k) Szigorúan tilos más Felhasználó vagy a Weboldal alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), tilos közszereplők, jogi személyek nevének megadásával regisztrálni; tilos más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően.

(l) Szigorúan tilos vállalkozások termékeit/szolgáltatásait, közfeladatot ellátó személyek, közéleti szereplők jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni.

(m) Szigorúan tilos bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni.

(n) Szigorúan tilos a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni.

(o) Szigorúan tilos reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni, más weboldalt népszerűsíteni, linkkampányt, multi level vagy affiliate marketinget folytatni, a többi Felhasználót burkolt marketingtevékenységgel megtéveszteni.

(p) Szigorúan tilos az említetteken kívül bármely más törvényt, jogszabályt, alapjogot sértő, jogsértésre felszólító, vagy arra való jelentkezést tartalmazó információt elhelyezni.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére vagy törlésére. A moderátorok nem kötelesek a törlés előtt figyelmeztetést küldeni.


4. A weboldalt engedély nélküli másolása, többszörözése szigorúan tilos és azonnali jogi következményeket von aga után.


5. A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A weboldal a felhasználói tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért és az abból eredő károkért, az ellenőrzés lehetetlensége miatt nem felel.

A Szolgáltató kizárólag a honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. A Felhasználó a hozzászólás közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak, amit a Szolgáltató jogosult harmadik személyre átruházni. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a honlap ingyenes használatának lehetősége. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.


6. A Bizalomindex.hu, mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket annak tartalmát egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó köteles a módosításokat figyelemmel kísérni. Jelen Általános Felhasználói Feltételek 2019. május 18-án léptek érvénybe. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel annak használatával elismeri, hogy megismerte, megértette az Általános Felhasználói Feltételeket, és egyetért annak tartalmával.


7. Bármilyen észrevételre az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

kapcsolat@bizalomindex.hu

Az oldal megtekintéséhez a JavaScriptet be kell kapcsolni.